HYUNDAI(現代) (2017年 )

HYUNDAI(現代)
 • ﹡ELANTRA
 • ﹡手/自排
 • ﹡2000cc
 • ﹡9000 (哩程保證)

HYUNDAI(現代) (2016年 )

HYUNDAI(現代)
 • ﹡SANTA FE
 • ﹡手/自排
 • ﹡2200cc
 • ﹡20000 (哩程保證)

TOYOTA(豐田) (2018年 )

TOYOTA(豐田)
 • ﹡ALTIS
 • ﹡手/自排
 • ﹡1800cc
 • ﹡13000 (哩程保證)

HYUNDAI(現代) (2017年 )

HYUNDAI(現代)
 • ﹡ELANTRA
 • ﹡手/自排
 • ﹡1600cc
 • ﹡10000 (哩程保證)

VW(福斯) (2017年 )

VW(福斯)
 • ﹡GOLF
 • ﹡手/自排
 • ﹡1000cc
 • ﹡3300 (哩程保證)

HYUNDAI(現代) (2016年 )

HYUNDAI(現代)
 • ﹡SANTA FE
 • ﹡手/自排
 • ﹡2200cc
 • ﹡10000 (哩程保證)

BMW(寶馬) (2012年 )

BMW(寶馬)
 • ﹡1 SERIES
 • ﹡手/自排
 • ﹡2000cc
 • ﹡130000 (哩程保證)

TOYOTA(豐田) (2015年 )

TOYOTA(豐田)
 • ﹡CAMRY
 • ﹡手/自排
 • ﹡2000cc
 • ﹡54000 (哩程保證)

BENZ(賓士) (2014年 / CLA250型)

BENZ(賓士)
 • ﹡CLA-CLASS
 • ﹡手/自排
 • ﹡2000cc
 • ﹡70000 (哩程保證)

TOYOTA(豐田) (2017年 )

TOYOTA(豐田)
 • ﹡RAV4
 • ﹡手/自排
 • ﹡2000cc
 • ﹡6700 (哩程保證)

NISSAN(日產) (2017年 )

NISSAN(日產)
 • ﹡BIG TIIDA
 • ﹡自排
 • ﹡1600cc
 • ﹡16000 (哩程保證)

NISSAN(日產) (2012年 )

NISSAN(日產)
 • ﹡BIG TIIDA
 • ﹡自排
 • ﹡1800cc
 • ﹡125000 (哩程保證)

BMW(寶馬) (2009年 )

BMW(寶馬)
 • ﹡X5
 • ﹡手/自排
 • ﹡3000cc
 • ﹡91000 (哩程保證)

MAZDA(馬自達) (2013年 )

MAZDA(馬自達)
 • ﹡MAZDA5
 • ﹡手/自排
 • ﹡2000cc
 • ﹡70000 (哩程保證)

FORD(福特) (2017年 )

FORD(福特)
 • ﹡KUGA
 • ﹡手/自排
 • ﹡1500cc
 • ﹡10000 (哩程保證)

MITSUBISHI(三菱) (2003年 )

MITSUBISHI(三菱)
 • ﹡CANTER
 • ﹡手排
 • ﹡2800cc
 • ﹡235000 (哩程保證)

SUBARU(速霸陸) (2014年 )

SUBARU(速霸陸)
 • ﹡FORESTER
 • ﹡手/自排
 • ﹡2000cc
 • ﹡81000 (哩程保證)

TOYOTA(豐田) (2012年 )

TOYOTA(豐田)
 • ﹡YARIS
 • ﹡自排
 • ﹡1500cc
 • ﹡75000 (哩程保證)

FORD(福特) (2015年 )

FORD(福特)
 • ﹡FIESTA
 • ﹡手/自排
 • ﹡1500cc
 • ﹡52000 (哩程保證)

VW(福斯) (2017年 )

VW(福斯)
 • ﹡GOLF
 • ﹡手/自排
 • ﹡1000cc
 • ﹡9000 (哩程保證)

MITSUBISHI(三菱) (2016年 )

MITSUBISHI(三菱)
 • ﹡ZINGER
 • ﹡手/自排
 • ﹡2400cc
 • ﹡15000 (哩程保證)

MAZDA(馬自達) (2012年 )

MAZDA(馬自達)
 • ﹡MAZDA3
 • ﹡手/自排
 • ﹡2500cc
 • ﹡59000 (哩程保證)

FORD(福特) (2015年 )

FORD(福特)
 • ﹡FOCUS
 • ﹡手/自排
 • ﹡1600cc
 • ﹡14900 (哩程保證)

FORD(福特) (2015年 )

FORD(福特)
 • ﹡FOCUS
 • ﹡手/自排
 • ﹡1600cc
 • ﹡22000 (哩程保證)

NISSAN(日產) (2015年 )

NISSAN(日產)
 • ﹡LIVINA
 • ﹡自排
 • ﹡1600cc
 • ﹡62900 (哩程保證)

HYUNDAI(現代) (2015年 )

HYUNDAI(現代)
 • ﹡STAREX
 • ﹡手/自排
 • ﹡2500cc
 • ﹡70000 (哩程保證)

FORD(福特) (2017年 )

FORD(福特)
 • ﹡FOCUS
 • ﹡手/自排
 • ﹡1500cc
 • ﹡13900 (哩程保證)

FORD(福特) (2017年 )

FORD(福特)
 • ﹡FOCUS
 • ﹡手/自排
 • ﹡1500cc
 • ﹡7500 (哩程保證)

AUDI(奧迪) (2017年 )

AUDI(奧迪)
 • ﹡A1
 • ﹡手/自排
 • ﹡1000cc
 • ﹡5500 (哩程保證)

MITSUBISHI(三菱) (2017年 )

MITSUBISHI(三菱)
 • ﹡LANCER
 • ﹡手/自排
 • ﹡1800cc
 • ﹡12000 (哩程保證)

TOYOTA(豐田) (2011年 )

TOYOTA(豐田)
 • ﹡WISH
 • ﹡手/自排
 • ﹡2000cc
 • ﹡69000 (哩程保證)

MITSUBISHI(三菱) (2007年 )

MITSUBISHI(三菱)
 • ﹡LANCER
 • ﹡自排
 • ﹡1600cc
 • ﹡121736 (哩程保證)

VW(福斯) (2011年 )

VW(福斯)
 • ﹡GOLF PLUS TSI
 • ﹡手/自排
 • ﹡1400cc
 • ﹡48000 (哩程保證)

VW(福斯) (2011年 )

VW(福斯)
 • ﹡GOLF PLUS TDI
 • ﹡手/自排
 • ﹡2000cc
 • ﹡23000 (哩程保證)

HONDA(本田) (2010年 )

HONDA(本田)
 • ﹡CIVIC
 • ﹡自排
 • ﹡1800cc
 • ﹡81000 (哩程保證)

VW(福斯) (2016年 )

VW(福斯)
 • ﹡GOLF
 • ﹡手/自排
 • ﹡1200cc
 • ﹡10300 (哩程保證)

NISSAN(日產) (2008年 / 抬頭顯示器型)

NISSAN(日產)
 • ﹡TIIDA
 • ﹡自排
 • ﹡1800cc
 • ﹡109000 (哩程保證)

TOYOTA(豐田) (2014年 )

TOYOTA(豐田)
 • ﹡YARIS
 • ﹡自排
 • ﹡1500cc
 • ﹡84000 (哩程保證)

FORD(福特) (2014年 )

FORD(福特)
 • ﹡FOCUS
 • ﹡手/自排
 • ﹡2000cc
 • ﹡57000 (哩程保證)

TOYOTA(豐田) (2014年 )

TOYOTA(豐田)
 • ﹡VIOS
 • ﹡自排
 • ﹡1500cc
 • ﹡28000 (哩程保證)

MITSUBISHI(三菱) (2015年 )

MITSUBISHI(三菱)
 • ﹡LANCER FORTIS
 • ﹡手/自排
 • ﹡1800cc
 • ﹡13000 (哩程保證)
HYUNDAI(現代)
HYUNDAI(現代)
NT$ 69.8 萬
2017年
HYUNDAI(現代)
HYUNDAI(現代)
NT$ 96.8 萬
2016年
TOYOTA(豐田)
TOYOTA(豐田)
NT$ 59.8 萬
2018年
HYUNDAI(現代)
HYUNDAI(現代)
NT$ 59.8 萬
2017年
VW(福斯)
VW(福斯)
NT$ 79.8 萬
2017年
HYUNDAI(現代)
HYUNDAI(現代)
NT$ 99.8 萬
2016年
BMW(寶馬)
BMW(寶馬)
NT$ 86.8 萬
2012年
TOYOTA(豐田)
TOYOTA(豐田)
NT$ 60.8 萬
2015年
BENZ(賓士)
BENZ(賓士)
NT$ 129.8 萬
2014年
TOYOTA(豐田)
TOYOTA(豐田)
NT$ 89.8 萬
2017年
NISSAN(日產)
NISSAN(日產)
NT$ 56.8 萬
2017年
NISSAN(日產)
NISSAN(日產)
NT$ 36.8 萬
2012年
BMW(寶馬)
BMW(寶馬)
NT$ 98.8 萬
2009年
MAZDA(馬自達)
MAZDA(馬自達)
NT$ 67.9 萬
2013年
FORD(福特)
FORD(福特)
NT$ 83.9 萬
2017年
MITSUBISHI(三菱)
MITSUBISHI(三菱)
NT$ 35.8 萬
2003年
SUBARU(速霸陸)
SUBARU(速霸陸)
NT$ 86.8 萬
2014年
TOYOTA(豐田)
TOYOTA(豐田)
NT$ 35.8 萬
2012年
FORD(福特)
FORD(福特)
NT$ 45.8 萬
2015年
VW(福斯)
VW(福斯)
NT$ 82.8 萬
2017年
MITSUBISHI(三菱)
MITSUBISHI(三菱)
NT$ 49.8 萬
2016年
MAZDA(馬自達)
MAZDA(馬自達)
NT$ 46.8 萬
2012年
FORD(福特)
FORD(福特)
NT$ 48.9 萬
2015年
FORD(福特)
FORD(福特)
NT$ 48.9 萬
2015年
NISSAN(日產)
NISSAN(日產)
NT$ 43.8 萬
2015年
HYUNDAI(現代)
HYUNDAI(現代)
NT$ 93.8 萬
2015年
FORD(福特)
FORD(福特)
NT$ 60.9 萬
2017年
FORD(福特)
FORD(福特)
NT$ 77.9 萬
2017年
AUDI(奧迪)
AUDI(奧迪)
NT$ 86.9 萬
2017年
MITSUBISHI(三菱)
MITSUBISHI(三菱)
NT$ 53.8 萬
2017年
TOYOTA(豐田)
TOYOTA(豐田)
NT$ 53.8 萬
2011年
MITSUBISHI(三菱)
MITSUBISHI(三菱)
NT$ 19.8 萬
2007年
VW(福斯)
VW(福斯)
NT$ 55.8 萬
2011年
VW(福斯)
VW(福斯)
NT$ 65.8 萬
2011年
HONDA(本田)
HONDA(本田)
NT$ 47.8 萬
2010年
VW(福斯)
VW(福斯)
NT$ 73.8 萬
2016年
NISSAN(日產)
NISSAN(日產)
NT$ 29.8 萬
2008年
TOYOTA(豐田)
TOYOTA(豐田)
NT$ 39.8 萬
2014年
FORD(福特)
FORD(福特)
NT$ 52.8 萬
2014年
TOYOTA(豐田)
TOYOTA(豐田)
NT$ 38.8 萬
2014年
MITSUBISHI(三菱)
MITSUBISHI(三菱)
NT$ 57.8 萬
2015年